Jsme právní stát?

Ne! Takto musí znít odpověď, protože jedním ze základních principů právního státu je to, že jsou odděleny moci výkonná, zákonodárná a soudní. Pokud premiér země podává pozměňující návrh jako poslanec k vládnímu zákonu (navíc k návrhu rozpočtu), tak nelze hovořit o oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.