Jsme právní stát?

Ne! Takto musí znít odpověď, protože jedním ze základních principů právního státu je to, že jsou odděleny moci výkonná, zákonodárná a soudní. Pokud premiér země podává pozměňující návrh jako poslanec k vládnímu zákonu (navíc k návrhu rozpočtu), tak nelze hovořit o oddělení moci zákonodárné od moci výkonné.

Číst dál

Proč je Orwell ještě naživu?

Proč jsou Orwellovy knihy stále čteny, uctívány a nalézají živý a dokonce i stále větší čtenářský ohlas? Přece to není tím, že se lidé opakovaně znovu a znovu kochají kritikou před čtvrt stoletím již dávno zaniklé parodie na komunistický režim. Odpověď je stejně jednoduchá jako děsivá. Je vlastně stejná jako odpověď, proč jsou stále třeba strhující romány Dostojevského nebo Tolstého, když carskému režimu již dávno odzvonilo. Velká díla literatury nejsou jen dobovou „publicistickou“ aktualitou, ale poznají se podle toho, že mají nadčasový přesah, že v každé době v nich nalézáme dějové, obsahové a formální paralely. Poznají se také tím, že jejich osten…

Číst dál

Ke zveřejňování platů ve veřejné správě

Musím s politováním předeslat: Kurzívou citované pasáže jistě nebudou zajímat řadu novinářů; jsou totiž už měsíc dostupné, ale je zřejmě poněkud intelektuálně náročné je přečíst, také to stojí trochu času a pro někoho je nejspíš snazší vybrat si jen to, co chce slyšet… Dočítám se a slyším z různých médií, že Úřad pro ochranu osobních údajů odmítl rozsudek Nejvyššího správního soudu o možnosti zveřejnění platů státních úředníků. Názory tohoto druhu byly dovedeny až ad absurdum: Úřad „tvrdí, že platy vysokých státních úředníků nemá veřejnost co znát, neb jsou součástí jejich soukromí.“ Jak pak vysvětlit, že sám Úřad informace o platu svého předsedy…

Číst dál

ACTA – různé pohledy na náš svět

Dohoda ACTA vzbudila velkou vlnu nesouhlasu. Podle mě je její největší chybou, že nabízí jen velmi omezený „pohled na náš svět“. ACTA nesmí trestat Obchodní dohoda proti padělatelství ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) je vícestranná mezinárodní obchodní dohoda, jejímž cílem je „účinné prosazování práv k duševnímu vlastnictví“ a její podporovatelé jsou přesvědčeni, že je klíčová pro „udržení hospodářského růstu ve všech odvětvích a celosvětově“. Tak to alespoň stojí v preambuli této dohody. Její odpůrci ji naopak vnímají jako dohodu, která zásadním způsobem omezí základní lidská práva, jako je svoboda projevu a právo na ochranu soukromí. Já tvrdím, že dohoda ACTA je…

Číst dál