OSOBNÍ ÚDAJE s.r.o.

Společnost OSOBNÍ ÚDAJE s.r.o.se zabývá problematikou ochrany osobních údajů jako celku. Provádí školení, konzultace a v poslední době se jedná zejména o přípravu firem na „nový zákon o ochraně osobních údajů“, což je Obecné nařízení EU, které vejde v platnost v květnu 2018.
Naši pracovníci jsou zdatnými odborníky v této oblasti s bohatými zkušenostmi z teorie a zejména i z praxe. Jednatel firmy RNDr. Igor Němec zastával 2 funkční období (10 let) funkci předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mimo jiné byl také 2 funkční období místopředsedou WP29, což je poradní orgán Evropské komise zřízen na základě čl. 29 Směrnice Evropské Unie 95/46.

Jsme schopni pomoci těm, kteří si neví rady anebo mají strach (často neoprávněný) z nové úpravy ochrany osobních údajů. Nestrašíme vysokými pokutami v případě porušení zákona, ale nabízíme v reálném čase za reálné peníze pomoc, jak problémům předejít a mít radost ze své práce při zpracovávání osobních údajů.