George Orwell:

„Jako všichni podobní hledači pravdy i Winston podléhá sebeklamu, že zjevný důkaz musí vyvrátit ze základů moc, která se opírá o lež. Až ve vězení se poučí, že pravda je útěchou pro takové jako on, ale v žádném případě nástrojem k vyvrácení moci. A to je správné, užitečné poučení.“